Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển đạt hơn 36.000 tỷ đồng
Ngày đăng: 02/01/2018
Năm 2017, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có chiều hướng tăng so với năm 2016. Tuy nhiên, tốc độ tăng đầu tư không cao và tăng tập trung chủ yếu ở khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
 Hình minh họa. Ảnh: Hoàn Vũ

Theo Cục Thống kê thành phố, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Đà Nẵng năm 2017 ước thực hiện được hơn 36.000 tỷ đồng, tăng 2,14% so với năm 2016. Tuy nhiên, dù có đến gần 100 dự án được cấp mới nhưng số dự án thực sự đã đi vào đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh chưa nhiều do một số yếu tố khách quan… Cơ cấu vốn có sự dịch chuyển mạnh mẽ, tăng tỷ lệ vốn nhà nước trên địa bàn từ 29,6% lên 33%; giảm tỷ lệ vốn ngoài nhà nước từ 63,8% xuống 58%.

Phước Hiền

Tin liên quan

Trang 1 / 125 - 1248 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 125 - 1248 dòngFirstPrevNextLast v