Bỏ cấp chứng chỉ ngoại ngữ trong giáo dục thường xuyên
Ngày đăng: 29/11/2019
Bộ Giáo dục và đào tạo vừa ban hành thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên.
 Bỏ cấp chứng chỉ ngoại ngữ trong giáo dục thường xuyên. Hình minh họa 
Theo đó, thông tư yêu cầu bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2020. Thông tư cũng nêu rõ các chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp theo quy định ở Quyết định trên vẫn có giá trị sử dụng. 
TTXVN

Tin liên quan

Trang 1 / 5 - 44 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 5 - 44 dòngFirstPrevNextLast v