Đề xuất sửa đổi Luật Điện ảnh và Luật Thi đua, khen thưởng
Ngày đăng: 23/10/2021
Tiếp tục ngày làm việc thứ 4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sáng 23/10/2021 tiếp tục bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng… Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.
 

Các đại biểu đã nghe trình bày các Tờ trình về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); Tờ trình về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Qua thảo luận ở tổ về các dự án luật này, đa số đại biểu tán thành sự cần thiết của việc sửa đổi Luật Điện ảnh để tạo môi trường phát triển công nghiệp điện ảnh, có tác phẩm giá trị đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân và đáp ứng hội nhập quốc tế, đồng thời cho ý kiến xoay quanh các vấn đề về sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, phổ biến phim trên mạng sẽ áp dụng hậu kiểm hay tiền kiểm, xây dựng Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh. Đối với Luật Thi đua, khen thưởng, các đại biểu đánh giá cao những nội dung sửa đổi, bổ sung, nhất là về cải cách thủ tục hành chính trong công tác này, quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị, cơ sở trong tổ chức triển khai phong trào thi đua./.

Trọng Huy, Hoàn Vũ

Tin liên quan

Trang 1 / 1032 - 10313 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1032 - 10313 dòngFirstPrevNextLast v