Cụm thi đua số 2 tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021
Ngày đăng: 29/11/2021
Chiều ngày 29/11/2021, Cụm thi đua số 2 - Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
 Cụm thi đua số 2 tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021 

Qua đánh giá, trong năm 2021, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 2 - Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo, tập trung hướng dẫn, đôn đốc tuyên truyền các chủ đề, chủ điểm của đất nước và thành phố; đặc biệt thông tin, định hướng kịp thời về tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; Chỉ thị số 05/CT-TTg của Bộ Chính trị…

Thời gian tới, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch... của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng và Đảng ủy các cơ quan đơn vị, bám sát mục tiêu kế hoạch năm, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị năm 2022. Bên cạnh đó, tiếp tục chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thu Hương, Vũ Quân

Tin liên quan

Trang 1 / 1055 - 10548 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1055 - 10548 dòngFirstPrevNextLast v