Quận ủy Hải Châu tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021
Ngày đăng: 21/01/2022
Sáng 21/01/2022, Quận ủy Hải Châu tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 80-LK/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư và công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021.
 

Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Kết luận số 80, các cấp ủy đảng từ quận đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, ban hành đồng bộ và cụ thể hóa các văn bản đảm bảo theo yêu cầu của Ban Thường vụ Quận ủy. Nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tăng cường. Chất lượng công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng được nâng lên; việc sinh hoạt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành nền nếp trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và nhân dân. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng các cấp ủy trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đã chỉ đạo đơn vị hoàn thành các chương trình và tiến độ đề ra; xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, tham gia tích cực trong công tác phòng, chống Covid-19./.

Trọng Huy, Phương Huy

Tin liên quan

Trang 1 / 1097 - 10967 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1097 - 10967 dòngFirstPrevNextLast v