Giám sát việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội tại huyện Hòa Vang
Ngày đăng: 19/05/2022
Sáng ngày 19/5/2022, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy do Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang về triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
 Giám sát việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội tại huyện Hòa Vang 

Triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW và Quy định 124 QĐ/TW, những năm qua, Huyện ủy Hòa Vang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội. Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị xã hội đã triển khai giám sát 19 chuyên đề với 97 cuộc đối với 62 cơ quan, đơn vị và đã ban hành 60 văn bản kiến nghị sau giám sát. Đặc biệt, thường xuyên giám sát các vấn đề về hoạt động của đại biểu dân cử, công tác giải phóng mặt bằng, về đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, về công tác phòng chống Covid-19.

Hai năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện cũng thực hiện phản biện đối với 3 dự thảo đề án quan trọng của UBND huyện. Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội cũng đã tổ chức 8 hội nghị phản biện đối với các dự thảo, đề án phát triển kinh tế xã hội.

Anh Quân, Đình Hiền

Tin liên quan

Trang 1 / 1110 - 11093 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1110 - 11093 dòngFirstPrevNextLast v