Ban Chỉ đạo 103 Trung ương làm việc với thành phố Đà Nẵng
Ngày đăng: 27/06/2022
Sáng ngày 27/6/2022, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 103 Trung ương do Phó Trưởng Ban dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về xây dựng “Đề án nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ” và “Đề án Quy chế hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ”. Dự buổi làm việc với Đoàn công tác Trung ương, có: Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết; Trưởng Ban dân vận Thành uỷ Đà Nẵng Lê Văn Trung; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến.
 Ban Chỉ đạo 103 Trung ương làm việc với thành phố Đà Nẵng 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 723 tổ chức hội, trong đó có 126 tổ chức hội hoạt động trong phạm vi thành phố; 130 tổ chức hội hoạt động trong phạm vi quận, huyện; 467 tổ chức hội hoạt động hoạt động trong phạm vi phường, xã. Trong thời gian qua, nhất là từ khi thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW và Chỉ thị 25-CT/TW, công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động và tổ chức hội đặc thù được tăng cường; sự phối hợp các ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị với các hội có chuyển biến; việc phân công, phân cấp về công tác quản lý hội được cụ thể; kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các hội tổ chức hoạt động, thành phố củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các hội đã thành lập, không công nhận thêm hội có tính chất đặc thù theo đúng tinh thần Kết luận số 102-KL/TW. Bên cạnh đó, các hội hoạt động theo đúng pháp luật, điều lệ, tôn chỉ, mục đích; tập trung vận động, tập hợp, giúp đỡ hội viên tích cực tham gia những vấn đề xã hội và thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh vai trò, vị trí của các hội trên địa bàn, nhất là các hội đặc thù rất quan trọng. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng cũng nêu một số khó khăn của Đà Nẵng là về: Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 đối với nội dung quy định hướng dẫn thực hiện cơ chế khoán hoặc hỗ trợ kinh phí gắn với nhiệm vụ giao đối với các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; điều động cán bộ bổ sung; chế độ chính sách cho những người không phải lãnh đạo hội; nguồn lực huy động ngân sách; ...

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh đánh giá cao thành phố Đà Nẵng về kết quả thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và quy chế hoạt động của hội, quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố; đồng thời ghi nhận những kiến nghị đề xuất của các hội quần chúng, tổ chức nghề nghiệp về cơ chế, tài chính điều lệ của hội.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh cho biết, Ban chỉ đạo Trung ương sẽ nghiên cứu sửa đổi xây dựng đề án, để cho phù hợp trong tình hình mới với mô hình hoạt động các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Thuỳ Trang, Phương Huy

Tin liên quan

Trang 1 / 1126 - 11251 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1126 - 11251 dòngFirstPrevNextLast v