Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng: 28/06/2022
Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra phương hướng, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố, các ngành, cơ quan liên quan và một số nội dung quan trọng khác. Kỳ họp sẽ tiến hành vào các ngày 12, 13 và 14/7/2022, tại Hội trường HĐND thành phố, số 42 đường Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng.
Anh Quân

Tin liên quan

Trang 1 / 1126 - 11251 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1126 - 11251 dòngFirstPrevNextLast v