Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng sơ kết 6 tháng đầu năm
Ngày đăng: 29/06/2022
Sáng ngày 29/6/2022, Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
 Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng sơ kết 6 tháng đầu năm 

6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng và các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở đã bám sát chủ trương của Thành ủy, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, đã nỗ lực, khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện và đạt một số kết quả bước đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và cấp trên giao cũng như Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Thành ủy và Đảng ủy Khối; đặc biệt, đã tham mưu và triển khai hiệu quả Chủ đề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”; triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị tư tưởng, tổ chức đảng và đảng viên, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở…

6 tháng cuối năm 2022, các cấp ủy cơ sở Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thu Hương, Đình Hiền

Tin liên quan

Trang 1 / 1330 - 13293 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1330 - 13293 dòngFirstPrevNextLast v