Đà Nẵng: Không tăng biên chế công chức giai đoạn 2022-2026
Ngày đăng: 06/08/2022
Ngày 29/7/2022, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND về Tăng cường quản lý biên chế và thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị giai đoạn 2022-2026.
 
 Giai đoạn 2022-2026, Đà Nẵng không tăng biên chế công chức, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021 

Trong đó, về quản lý, sử dụng biên chế, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với các cơ quan, địa phương, đơn vị theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 17/6/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy. Giai đoạn 2022-2026, không tăng biên chế công chức, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Bên cạnh đó, các đơn vị khẩn trương thực hiện tuyển dụng viên chức đối với chỉ tiêu số lượng người làm việc chưa sử dụng; thực hiện cơ cấu lại, bố trí, phân công công tác, vị trí việc làm phù hợp; tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức theo đúng quy định./

Thu Hương, Vũ Quân

Tin liên quan

Trang 1 / 1148 - 11475 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1148 - 11475 dòngFirstPrevNextLast v