Không yêu cầu tiêu chuẩn về chứng chỉ CNTT với người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã
Ngày đăng: 07/08/2022
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố.

Theo đó, bãi bỏ quy định: “Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và chứng chỉ có giá trị tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản” đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã; bỏ quy định tiêu chuẩn về độ tuổi đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã tham gia bầu cử để bổ nhiệm lần đầu đối với các chức danh Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, người hoạt động không chuyên trách phường, xã lần đầu.

Báo ĐN

Tin liên quan

Trang 1 / 1148 - 11475 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1148 - 11475 dòngFirstPrevNextLast v