Chính phủ yêu cầu bỏ quy định phải xuất trình sổ hộ khẩu
Ngày đăng: 19/09/2022
Thủ tướng Chính phủ vừa ký, ban hành Nghị quyết số 121/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2022, trong đó yêu cầu UBND cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh ngay để bỏ các quy định về việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu để sử dụng căn cước, định danh điện tử, dữ liệu dân cư trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính cho công dân.
 Chính phủ yêu cầu bỏ quy định phải xuất trình sổ hộ khẩu 

Nghị quyết nhấn mạnh, cần phải bảo đảm các điều kiện về an ninh an toàn thông tin phục vụ kết nối, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thay cho việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, hoàn thành trong tháng 10/2022. Thủ tướng Chính phủ cũng giao các bộ, ngành liên quan, như: Y tế, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ khẩn trương phối hợp với Bộ Công an tích hợp, kết nối các phần mềm nghiệp vụ với phần mềm dịch vụ công liên thông phục vụ triển khai thí điểm.

Minh Chi

Tin liên quan

Trang 1 / 25 - 246 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 25 - 246 dòngFirstPrevNextLast v