Thay đổi mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/10/2022
Ngày đăng: 23/09/2022
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 01/10/2022, người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp. Khi đó, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ quay về mức 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
 Thay đổi mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/10/2022 

Cụ thể, mức đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/10/2022 với người lao động và người sử dụng lao động như sau:

- Người sử dụng lao động đóng 21,5% (gồm 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất; 3% vào quỹ ốm đau, thai sản; 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 1% vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp và 3% vào quỹ Bảo hiểm y tế).

- Người lao động đóng 10,5% (gồm 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất; 1% vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp và 1,5% vào quỹ Bảo hiểm y tế).

Minh Chi

Tin liên quan

Trang 1 / 25 - 246 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 25 - 246 dòngFirstPrevNextLast v