Thời sự

Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Sáng ngày 24/11/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật để đánh giá tình hình trong 5 năm qua và đưa ra biện pháp nâng cao chất lượng công tác này thời gian tới. Đây là hội nghị trực tuyến có quy mô to ...

Anh và EU nối lại đàm phán thỏa thuận thương mại

Các nhà đàm phán của Anh và Liên minh châu Âu EU ngày 23/11/2020 đã chính thức nối lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại hậu Brexit bằng hình thức trực tuyến, trong bối cảnh thời gian còn lại để hai bên đi đến thỏa thuận cuối cùng còn rất ít. ...

Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn k ...

Phòng chống Covid-19

Văn hoá - Giải trí