Chính sách - Văn bản mới

FirstPrevNextLast v
Chính sách - Văn bản mới
Trẻ em có quyền tham gia vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục
29/03/2023 - 24 Lượt xem
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 27/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn sự tham gia của trẻ em vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục.
Chính sách - Văn bản mới
Từ 22/3/2023: Miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới, giãn chu kỳ kiểm định xe
23/03/2023 - 62 Lượt xem
Bắt đầu từ ngày 22/3/2023, Thông tư 02/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/TT-BGTVT về kiểm định xe cơ giới chính thức được Bộ Giao thông Vận tải ban hành và có hiệu lực. Thông tư số 02/2023 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi 7 điều và 5 phụ lục trên 18 điều và 19 phụ lục của Thông tư 16/TT-BGTVT. Trong đó, có 2 nội dung đáng chú ý:
Chính sách - Văn bản mới
Không yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu khi giải quyết thủ tục hành chính
25/02/2023 - 362 Lượt xem
Tại Chỉ thị số 05/CT-TTg về đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo (Đề án 06), Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải quán triệt, chỉ đạo cụ thể các cơ quan, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp Sổ hộ khẩu; không yêu cầ ...
Chính sách - Văn bản mới
Bệnh “Covid-19 nghề nghiệp” sẽ được hưởng BHXH từ 01/4/2023
12/02/2023 - 647 Lượt xem
Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 02/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 09/02/2023.
Chính sách - Văn bản mới
Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng Covid-19
08/02/2023 - 270 Lượt xem
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 483/UBND-KT ngày 7/02/2023 về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19, theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ và Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Chính sách - Văn bản mới
Đổi mới việc lấy phiếu tín nhiệm
07/02/2023 - 265 Lượt xem
Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm
Chính sách - Văn bản mới
Giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến
03/02/2023 - 243 Lượt xem
Thông tư 75/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 05/02/2023 quy định công dân Việt Nam khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú thì phải nộp lệ phí, thống nhất trên cả nước thay vì theo mức quy định riêng của các tỉnh như hiện nay.
Chính sách - Văn bản mới
Quy định mới về quản lý tiền công đức
26/01/2023 - 405 Lượt xem
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 04/2023/TT-BTC quy định về quản lý tiền công đức.
Chính sách - Văn bản mới
Điều chỉnh mức tiền lương và thu nhập đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2023
25/01/2023 - 343 Lượt xem
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
Chính sách - Văn bản mới
Từ 01/01/2023 áp dụng quy trình giám định Bảo hiểm y tế mới
01/01/2023 - 516 Lượt xem
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành quy trình giám định bảo hiểm y tế mới, áp dụng từ ngày 1/1/2023, thay thế quy trình hiện nay.
FirstPrevNextLast v