Chính sách - Văn bản mới

FirstPrevNextLast v
Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng xin giới thiệu lại toàn bộ văn bản của Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Thông tư 09/2014/TT-BTTTT
(ĐCSVN) - Ngày 18/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững". Dưới đây là toàn văn nghị quyết:
Ngày 16/11, Chủ tịch UBND Tp Huỳnh Đúc Thơ đã ký ban hành văn bản số 9382/UBND-QLĐTư triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại thông báo số 363/TB-VPCP ngày 4/11/2016. Sau đây là toàn văn nội dung văn bản:
Ngày 28-9-2016, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015 và 9 tháng năm 2016, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới và một số kiến nghị của Thành phố. Cùng dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Xâ ...
Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Dưới đây là toàn văn Nghị quyết:
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2016
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công Lãnh đạo UBND thành phố phụ trách chỉ đạo công tác giải tỏa bồi thường và tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
QĐ Bổ sung giá đất ở và hệ số điều chỉnh đối với các đường chưa đặt tên tại các khu dân cư quy định tại QĐ 545/QĐ-UBND ngày 28/1/2015 và QĐ số 09/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của UBND TP ĐN
FirstPrevNextLast v